Účasť na iENA 2014 nám priniesla striebornú medailu

Najdôležitejšia medzinárodná odborná výstava v oblasti „nápadov, vynálezov a noviniek“ , to je podtitul výstavy iENA, ktorá sa uskutočnila v dňoch 30. októbra až 2. novembra 2014  v Norimbergu.
Výstava so 66 ročnou tradíciou predstavila viac ako 700 vynálezov z 30 krajín. Svoje zastúpenie na výstave mala aj Slovenská akadémia vied prostredníctvom vynálezu „Biologicky degradovateľnej polymérnej kompozície so zlepšenými vlastnosťami“.
Spolupôvodcami tohto vynálezu sú vedci z Ústavu polymérov SAV, ktorí sa dlhodobo zaoberajú výskumom v oblasti biodegradovateľných plastov. Od roku 2008 sa tento výskum zintenzívnil založením spoločného pracoviska s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU. Výsledkom spolupráce medzi Ústavom polymérov SAV a Ústavom polymérnych materiálov FCHPT STU bolo vyvinutie spôsobu prípravy zmesí biologicky degradovateľných plastov, ktoré sú vhodné na odstrekovanie, aj pre výrobu tenkých fólií ako obalových materiálov. Uvedenými zmesami je možné nahradiť vo výrobe bežne používané plasty, pričom cena pripravených zmesí z biologicky degradovateľných plastov je porovnateľná s bežne používanými plastmi.
Potenciál a jedinečnosť tohto vynálezu bola na výstave iENA ocenená striebornou medailou, ktorú udelila medzinárodná odborná porota.
Hlavnými spolupôvodcami vynálezu sú Ivan Chodák (UPo SAV), Dušan Bakoš (FCHPT STU) a Pavol Alexy (FCHPT STU). Ocenenie je pre pôvodcov veľmi hodnotné a poskytuje im priestor pre úspešný marketing, keďže o výstave iENA a jej zaujímavých vynálezoch pravidelne informujú domáce aj zahraničné médiá. Nemenej prínosné je aj získanie nových kontaktov, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri úspešnej komercializácii vynálezu.