Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018

Ôsmy ročník konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 sa uskutoční v dňoch 9. 10. – 10. 10. 2018 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.
V rámci konferencie prebehne sprievodné partnerské podujatie SIEA Innovation Day 2018.
Nosnou témou konferencie je štandardizácia procesov pre efektívny transfer technológií.
K témam konferencie sa vyjadria riadiaci pracovníci z Oxford University Innovation, Ltd., dcérskej spoločnosti v úplnom vlastníctve Univerzity v Oxforde a pracoviska pre transfer technológií na ČVUT v Prahe. Slovenské centrá transferu technológií budú prezentovať Transferové centrum SPU v Nitre, Centrum transferu technológií na Univerzite v Žiline a Kancelária spolupráce s praxou STU v Bratislave. Odznie aj príbeh chránenej univerzitnej technológie úspešne komercializovanej a transferovanej do prave.
Počas podujatia budú slávnostne odovzdané ocenenia súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2018.
V rámci konferencie bude otvorená PANELOVÁ SEKCIA so súťažou o Najpútavejší plagát.
Konferencia je určená vedeckým a výskumným pracovníkom na verejných akademických a výskumných inštitúciách s orientáciou na aplikovaný výskum a jeho transfer do praxe a súvisiace disciplíny, poslucháčom vysokých škôl, doktorandom, pracovníkom univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy,  pracovísk pre transfer technológií a odbornej verejnosti. Simultánny preklad je zabezpečený, účasť bez poplatku