Náš článok v TTB: Transfer technológií na pôde SAV

Zdroj: archív SAV

Slovenská akadémia vied (SAV) bola jednou z prvých inštitúcií na Slovensku, ktorá sa systematicky začala venovať transferu technológií. Po prvotných úspechoch začala situácia stagnovať. V rámci plnenia svojej „Misie“, SAV začala venovať zvýšenú pozornosť tejto problematike a jedným z prvých krokov na ceste k výraznejšiemu prenosu výsledkov do praxe je schválenie „Zásad SAV“ doplnené o koncepčné riešenia finančnej stránky ochrany predmetov priemyselného vlastníctva aj s podporou rozpočtu SAV.

Viac o „Misii SAV“ a realizácii transferu technológií na pôde SAV sa dozviete v našom článku, ktorý sme v rámci spolupráce s CVTI SR publikovali v časopise Transfer technológií bulletin. Cieľom článku bolo predstaviť úlohu a postavenie KTT SAV, a prispieť našimi odbornými názormi na problematiku ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v prostredí SAV.

Článok nájdete na webovej stránke Transfer technológií bulletin-u alebo v pdf verzii tu.

Autormi publikovaného článku sú: Ing. Katarína Račková, Ing. Martin Gróf, PhD., Ing. Tomáš Andrej Murajda, Mgr. Natália Feriančeková.