Trans Tech Burza

Trans Tech Burza 2017 sa bude konať 10.5.2017 ako súčasť eventu TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017
V rámci aktuálneho tretieho ročníka bola, z hľadiska dosiahnutia ďalšieho rastu podujatia, nadviazaná úzka spolupráca s úspešnou platformou „TechSummit“.
Cieľom Trans Tech Burzy je prepojiť ponuky a požiadavky vedeckovýskumnej a súkromnej sféry sprevádzané prenosom konkrétnych technológií a poznatkov, teda umožniť „transfer technológií“.
Prezentované budú:
  • hotové technológie
  • prebiehajúce vedeckovýskumné projekty zamerané na dosiahnutie využiteľných výsledkov za účelom získania partnerov zo súkromnej sféry
  • pripravované vedeckovýskumné projekty zamerané na dosiahnutie využiteľných výsledkov za účelom získania partnerov zo súkromnej sféry
  • personálne a infraštruktúrne kompetencie špičkových vedeckých tímov z rôznych oblastí, univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.
Kompletná ponuka technológií/projektov/vedeckých tímov bude prezentovaná v štruktúrovanej podobe formou informačných plagátov a katalógov. Vybrané položky dostanú priestor aj na prezentáciu v paneli.
Pre poskytnutie bližších informácií sa môžu záujemcovia o prezentovanie svojich výsledkov na danom podujatí obrátiť na vedúceho Kancelárie pre transfer technológií SAV, Ing. Martina Grófa, PhD.
Termín na zaslanie vyplnených profilov e-mailom na grof.martin@savba.sk je najneskôr do 15. 3. 2017.
Tešíme sa na Váš záujem zúčastniť sa podujatia Trans Tech Burza 2017.
Prílohy:
Kompletný program eventu TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 nájdete na webovej stránke http://techsummit.sk/2017/