Svetový deň duševného vlastníctva v ÚPV SR (24.-26. apríl 2018)

Pri  príležitosti Svetového  dňa  duševného  vlastníctva (26. apríl) sa na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici uskutočnia tri podujatia zamerané na duševné vlastníctvo:
Online prihláška na konferenciu
Online prihláška na seminár
Účasť na všetkých podujatiach pri príležitosti Svetového dňa duševného vlstníctva je bezplatná. Tlmočenie na seminári EUIPO je zabezpečený.