Skvelé tretie miesto v súťaži Zlatá AQUA

V dňoch 10. až 12. júna 2014 sa uskutočnil 20. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí AQUA. Súčasťou výstavy bola okrem zaujímavých prednášok a bohatého sprievodného programu aj súťaž o najlepší exponát “Zlatá AQUA“ v kategóriách výrobok a technológia.
V kategórii technológia sa na skvelom 3. mieste umiestnil účinný kompozitný sorbent na odstraňovanie škodlivín z vôd, ktorý vyvinuli v Ústave Polymérov Slovenskej akadémie vied a úspešne otestovali vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva.
Vyvinutý kompozitný sorbent sa vyznačuje často až niekoľkonásobne vyššou účinnosťou odstránenia kontaminantov v porovnaní so špičkovým komerčne dostupným sorbentom. Jedná sa predovšetkým o odstránenie ťažkých kovov – As, Sb, Cr, Cd, Pb a ďalších.
Ako základný vstupný materiál pre výrobu sorbenta sa využívajú suroviny z rastlinných odpadov, ktoré sú prírodou každoročne produkované v miliardách ton. Tým sa dosiahla nízka cena sorbenta.
Predpokladá sa rozsiahle využitie kompozitného sorbenta taktiež v oblastiach, kde existuje problém s kontamináciou pitnej vody, ako sú hlavne viaceré krajiny Ázie. Pritom často ide práve o oblasti, kde vstupný materiál predstavuje odpad a tým významnú ekologickú záťaž prostredia. Kompozitný sorbent možno využiť aj pri čistení odpadových vôd, vrátane odpadových vôd z chemického a elektronického priemyslu.