Seminár o prenose poznatkov do praxe na Ústave polymérov SAV

Kancelária pre transfer technológií SAV pripravila dňa 24.04.2017 na Ústave polymérov SAV seminár pre zamestnancov ústavu s názvom „Mám dobrý nápad?!“.
Vedúci kancelárie, Ing. Martin Gróf, PhD., prezentoval účastníkom niekoľko tém z oblasti transferu technológií. Vo svojej prezentácii informoval o činnosti Kancelárie pre transfer technológií SAV a poskytovaných službách, problematike „zamestnaneckého vynálezu“, stratégii zavedenia vynálezu do praxe, ako aj o možnostiach financovania transferu technológií.
Seminár priblížil vedeckým pracovníkom taktiež možnosti stratégie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva vytvoreného na pôde SAV.
Ďakujeme za priestor a podporu vedeniu Ústavu polymérov SAV a tešíme sa na podobné semináre na ďalších ústavoch SAV v tomto roku.