Seminár o prenose poznatkov do praxe na Ústave molekulárnej biológie SAV

Kancelária pre transfer technológií SAV pokračuje vo vzdelávacích aktivitách týkajúcich sa problematiky duševného vlastníctva na ústavoch SAV. Tentokrát pripravila dňa 17.04.2018 pre vedeckých pracovníkov Ústavu molekulárnej biloógie SAV seminár s názvom „Mám dobrý nápad?!“.
Semínár zahájila Ing. Viera Mihálová z Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorá účastníkom semináru priblížila problematiku patentovej ochrany.
Po prezentácií Ing. Milhálovej pokračoval seminár prednáškou vedúceho kancelárie, Ing. Martina Grófa, PhD., prezentoval účastníkom niekoľko tém z oblasti transferu technológií. Vo svojej prezentácii informoval o činnosti Kancelárie pre transfer technológií SAV a poskytovaných službách, problematike „zamestnaneckého vynálezu“, stratégii zavedenia vynálezu do praxe, ako aj o možnostiach financovania transferu technológií.
Seminár priblížil vedeckým pracovníkom taktiež možnosti stratégie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva vytvoreného na pôde SAV.
Ďakujeme za priestor a podporu vedeniu Ústavu molekulárnej biológie SAV.