Odborný seminár Duševné vlastníctvo a transfer technológií

Centrum vedecko-technických informácií SR Vás pozýva na štvrtý zo série odborných seminárov NITT SK, ktorý sa koná v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“.