Nový precízny detektor žiarenia s nízkymi nákladmi

Tím pôvodcov z Elektrotechnického ústavu SAV vyvinul nový veľkoplošný detektor žiarenia s nízkou intenzitou. Nový detektor významne rozširuje možnosti aplikácií tým, že umožňuje použiť aj menej kvalitné polovodičové materiály, pretože jeho konštrukcia dovoľuje vylúčiť z celkového zapojenia plochy, pod ktorými sa v substráte nachádzajú defekty. Nový detektor dosahuje lepšie parametre oproti existujúcim/konkurenčným detektorom, konštrukcia je menej komplikovaná, cenovo je prístupný a má vyššiu výťažnosť pri výrobe.

Veľkoplošný detektor žiarenia s nízkou intenzitou je možné využiť v jadrovej energetike (spektrometria, dozimetria) alebo aj v oblasti vesmírnych aplikácií.

Viac si môžete prečítať v článku: Prešporský podnikateľ – Nový precízny detektor žiarenia s nízkymi nákladmi

Foto: Mgr. Bohumír Zaťko, PhD