Nové energeticky nenáročné zariadenie na meranie magneto-dielektrickej odozvy

Tímu pôvodcov z Technickej univerzity v Košiciach (doc. Ing. Bystrík Dolník, PhD.) a Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. (RNDr. Michal Rajňák, PhD.) sa podarilo navrhnúť nový typ konštrukčne jednoduchého, spoľahlivého a energeticky nenáročného zariadenia na meranie magneto-dielektrických vlastností tenkých dielektrických vrstiev.

Nové zariadenie je možné použiť napríklad na experimentálne testovanie vplyvu magnetického poľa na dielektrickú odozvu tenkej vrstvy magnetickej kvapaliny, vyvolanie a detekciu Fréederickszových fázových prechodov vo feronematických kvapalných kryštáloch, tvorbu štruktúrovaných nanokompozitných polymérnych filmov a ďalšie.

Viac si môžete prečítať v článku: Prešporský podnikateľ – Energeticky nenáročné zariadenie na meranie magneto-dielektrickej odozvy.

Prečítajte si aj tlačovú správu SAV.

Foto: Michal Rajňák, ÚEF SAV, v. v. i.

zdroj: Michal Rajňák, ÚEF SAV, v. v. i.