Spôsob výroby masívneho monokryštalického GdBCOAg supravodiča

Technológia sa týka novej koncepcie dosiahnutia maximálnej veľkosti narasteného GdBCOAg masívneho monokryštalického supravodiča, pripraveného rastom z natavených zložiek supravodiča.

Konkurenčné výhody

  • možnosť použitia lacnejšieho céru oproti drahej platine,
  • dosiahnutie väcších rozmerov masívneho monokryštalického supravodiča,
  • možnosť zníženia objemového podielu zvyškovej stuhnutej taveniny,
  • možnosť zníženie dilatačných termických napätí na rozhraní kryštálu/ stuhnutej taveniny,
  • možnosť zníženia nebezpečenstva vzniku trhlín pri ochladzovaní z teploty rastu kryštálu,
  • schopnosť optimalizácie výrobného procesu masívneho monokryštalického supravodiča,
  • možnosť zníženia nákladov na výrobu,
  • možnosť zvýšenia výtažnosti produkcie.

Využitie technológie

  • Technológiu je možné využiť v rôznych oblastiach, konkrétne v oblasti výroby masívnych monokryštalických supravodičov metódou rastu kryštálov z natavenej zmesi zložiek supravodiča.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Patentová prihláška: (SK)