Konferencia Cooperation Innovation Technology Transfer 2020

V dňoch 19. – 21. októbra sa v Bratislave po prvýkrát uskutoční nový formát odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Cooperation Innovation Technology Transfer 2020. Diskutovať sa bude o transfere technológií, duševnom vlastníctve, inováciách a podpore podnikania.

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo do života uviesť nový formát podujatia, ktorý prepája pôvodnú v rámci akademickej obce pevne etablovanú konferenciu Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí s novými témami, ako sú inovácie a podpora podnikania,“ hovorí Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a dodáva: „Veríme, že témy podujatia oslovia podnikateľov, zástupcov korporácií a prívržencov inovácií. Podarí sa nám tak upriamiť ich pozornosť na akademickú obec. Tým z podujatia vytvoríme miesto, kde sa oba svety – akademický aj komerčný – stretávajú. Konferencia sa tak môže stať akcelerátorom transferu technológií.“

Podujatie bude mať tri časti: konferenciu, spoločenský večer a matchmakingovú aktivitu – Veda pre prax. Konferenčná časť sa bude venovať: transferu technológií (Technology transfer stage), inováciám (Innovation stage), startupom (Startup stage). Osobitný priestor dostanú konzultácie na mieste v Consultancy stage. V rámci výstavného priestoru (Expo stage) sa predstaví kreatívna dielňa FabLab (CVTI SR) a Creative Point (SBA). Všetky priestory budú fungovať počas oboch dní konferencie. V rámci programu vystúpia ako spíkri aj predseda SAV Pavol Šajgalík a František Simančík, člen Predsedníctva SAV.

Zdroj: https://cointt.sk/galeria/

Súčasťou spoločenského večera bude slávnostné odovzdávanie cien Cena za transfer technológií na Slovensku 2020a Cena ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2019.

Účasť na podujatí je bezplatná, stačí sa registrovať na stránke podujatia.