Databáza technológií a IP panorama

Na portáli NPTT sprístupnili databázu technológií a výučbový program “IP panoráma”.
Databáza technológií je prístupná na stránke: http://nptt.cvtisr.sk/sk/databaza-technologii.html?page_id=1278
Obsahuje technológie, pri ktorých CVTI SR aktívne vstúpilo do procesu ich transferu do praxe a zároveň vstúpilo do fáze komercializácie.
IP panorama je prístupná na stránke: http://nptt.cvtisr.sk/sk/multimedialna-galeria-o-transfere-technologii/ip-panorama.html?page_id=1127