Členom Komisie SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer je aj predseda ÚPV SR

Počas TransTech Burzy 2014 v Bratislave 11. novembra prvýkrát za účasti externých poradcov zasadala Komisia Slovenskej akadémie vied pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer.
ÚPV SR na zasadnutí zastupoval predseda úradu Ľuboš Knoth, člen komisie. Účastníci zasadnutia diskutovali o problémoch vedy a výskumu a načrtli možné riešenia celospoločenského problému týkajúceho sa vnímania, podpory a využívania výsledkov výskumu a vývoja na Slovensku. Vyjadrili podporu tvorbe klastrov a spájaniu skupín podľa technológií a materiálov, aby v komunitách časom vedeli podnietiť špecializáciu vedy a výskumu, záujem o výsledky vývoja, ich využívanie v podnikateľskej sfére a zabezpečenie rozvoja priemyslu na Slovensku.
Ľ. Knoth okrem iného zdôraznil dôležitosť prvotného prihlasovania výsledkov vedy a výskumu na priemyselnoprávnu ochranu pred ich publikovaním v renomovaných odborných časopisoch, ako aj potrebu špecializácie slovenskej vedy tak, aby bolo Slovensko schopné obstáť v konkurencii a časom sa stalo významným hráčom v oblasti inovácií.
Zdroj: ÚPV SR, KTT SAV