Cena Jána Bahýľa pre Vladimíra Farkaša a kolektív pôvodcov

Dňa 29. septembra sa v Banskej Bystrici uskutočnil 21. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku. V závere tohto podujatia boli slávnostne odovzdané Ceny Jána Bahýľa za rok 2020. V 8. ročníku Ceny Jána Bahýľa získal ocenenie v kategórii – vysoké školy a výskumné centrá, aj doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. (Chemický ústav SAV) spolu s kolektívom pôvodcov (Ing. Marek Nemčovič, PhD.; Ing. Lucia Jakubíková, PhD.; RNDr. Valéria Šubíková, CSc.; Ing. Anton Janitor, PhD.; Ing. Andrej Kunca, Andrej, PhD.; Ing. Roman Leontovyč, PhD.). Ocenený bol vynález “Kmene mikroorganizmov Trichoderma atroviride a Trichoderma harzanium a prostriedok na ochranu rastlín, ktorý ich obsahuje”.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky od roku 1999 udeľuje Cenu Jána Bahýľa slovenským pôvodcom a majiteľom patentov, úžitkových vzorov a dizajnov za ich mimoriadne technické alebo dizajnérske riešenia s cieľom pozdvihnúť tvorivosť na Slovensku.

Cenu v mene pôvodcov prevzala Ing. Katarína Račková.

Tu si môžete pozrieť aj krátke video zo samotného odovzdávania cien:

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR