Biopreparát na reštaurovania od vedcov zo SAV získal slovenský patent

Úrad priemyselného vlastníctva SR udelil patent na vynález Biopreparát z Exiguobacterium undae, spôsob jeho výroby a jeho použitie.

Vynález rieši problém neabrazívneho odstránenia glejových lepidiel z viacerých druhov materiálov, napr. drevo, sklo. Tieto glejové lepidlá sa používali v minulosti na spájanie jednotlivých častí historicky cenných výrobkov, najmä drevených častí organových píšťal.

Biopreparát je teda vhodný na použitie najmä pri reštaurátorských prácach historicky cenných výrobkov z dreva. Nespornou výhodou biopreparátu je možnosť jeho cielenej aplikácie pri procese reštaurovania, ktoré nebolo možné s doteraz dostupnými technikami docieliť.

Pôvodcovia predstaveného vynálezu pochádzajú z Ústavu molekulárnej biológie SAV, Chemického ústavu SAV, Ústavu hudobnej vedy SAV a Technickej univerzity vo Zvolene.

Zdroj: Patentová prihláška (PP 50012-2018)

Ilustračné foto: unsplash.com/Adam Patterson