Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017

Siedmy ročník konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017 sa uskutoční v dňoch 10. 10. – 11. 10. 2017 v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave.
V rámci konferencie bude otvorená Panelová sekcia so súťažou o Najpútavejší plagát konferencie a budú vyhlásení víťazi súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2017.
Konferencia je určená predstaviteľom akademickej obce, vedeckovýskumným pracovníkom na verejných vedeckých a výskumných inštitúciách, poslucháčom verejných a štátnych vysokých škôl, pracovníkom pracovísk pre transfer technológií a vedomostí, univerzitných vedeckých parkov, manažmentu vedy a odbornej verejnosti.