Zložené refrakčné šošovky a spôsob ich výroby

Nový typ zložených refrakčných šošoviek určených na kolimáciu alebo fokusáciu rtg žiarenia a spôsob ich výroby pomocou inovatívnej metódy nanoobrábania s monokryštalickým diamantovým nástrojom.

Konkurenčné výhody

  • možnost výroby celého radu šošoviek v jednom technologickom postupe;
  • možnost výroby nielen valcových, ale aj 3D plôch;
  • relatívne krátka doba výroby;
  • dosiahnutie vysokej presnosti tvaru, nízkej drsnosti povrchu a minimálneho podpovrchového porušenia aktívnej plochy refrakcných šošoviek.

Využitie technológie

  • na synchrotrónoch na fokusáciu rtg žiarenia. Fokusované rtg žiarenie sa môže používat napríklad na štruktúrnu analýzu rôznych materiálov alebo na zobrazovanie so submikrónovým rozlíšením, ako je mikro-tomografia, ptychografia, vysokorozlišovacia kryštalografia, koherentné difrakčné zobrazovanie s vysokým rozlíšením a iné.

Na stiahnutie

Ochrana duševného vlastníctva

  • Podaná prihláška: (SK)